Kirke Video Streaming

Få automatisk TV, Video og Lyd Produktion til kirker med Kirke-Streaming for Gudstjenester, kirkeportræt, menighedsråd, kirkegård, koncerter, foredrag, temaer og mærkedage m.v.