Man skal altid betale til Koda og Gramex, hvis et værk fremføres ved en koncert eller arrangement.

Vi har dog en automatisk indrapportering, så du behøver ikke i praksis at tænke over det, da dette sker automatisk.

For kirker og Gudstjenester gælder der dog særlige, men meget enkle regler.

Ophavsretsloven § 21

  1. Et udgivet værk, som ikke er et sceneværk eller et filmværk, må fremføres offentligt
    1. ved lejligheder, hvor tilhørerne eller tilskuerne har adgang uden betaling, hvis fremførelsen ikke er det væsentlige ved den pågældende foranstaltning, og hvis denne ikke finder sted i erhvervsøjemed, og
    2. når fremførelsen sker til brug ved gudstjeneste eller undervisning.
Stk. 2.
  1. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, gælder ikke for fremførelse i radio eller fjernsyn samt for fremførelse i undervisningsvirksomhed, der sker i erhvervsøjemed.

Kontakt gerne Michael Rasmussen, 32177777 lokal 123, for mere information om det juridiske ved anvendelser, at opnå betalinger og ved publicering af video, lyd og Gudstjenester på Internettet samt rettighedsbetaling til sangere, korledere, kordeltagere, organister og musikere m.v. Der kan være særlige regler ved at kirkeorgelet anvendes og/eller hvis det er et offentligt arrangement eller hvis der f.eks. tages entre ved døren.